Opony TRX

Wprowadzenie w 1973 roku obręczy TRX przez firmę Michelin,
było pierwszą próbą projektu opony i felgi, jako jednej, współpracującej ze sobą jednostki.